Cloud Computing คือ อะไร?

DateFeb 4, 2024

Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เปรียบเสมือนการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พื้นที่เก็บข้อมูล และบริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

เปรียบเสมือนการเช่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์

ลองนึกภาพว่า Cloud Computing คล้ายกับการเช่าอพาร์ทเมนต์ แทนที่จะซื้อบ้านทั้งหลัง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเอง เพียงแค่จ่ายค่าเช่าตามจำนวนทรัพยากรที่ใช้งาน เปรียบเสมือนการจ่ายค่าเช่าห้องและค่าไฟในอพาร์ทเมนต์

ข้อดีของ Cloud Computing

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: ไม่ต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเอง
 • ความยืดหยุ่น: ปรับขนาดทรัพยากรได้ตามต้องการ เพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการใช้งาน
 • เข้าถึงได้ทุกที่: เข้าถึงข้อมูลและใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ความปลอดภัย: ผู้ให้บริการ Cloud Computing มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
 • การอัพเกรด: ผู้ให้บริการ Cloud Computing จะทำการอัพเกรดระบบให้โดยอัตโนมัติ

ประเภทของ Cloud Computing

 • Public Cloud: บริการ Cloud Computing สาธารณะ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น Google Drive, Dropbox
 • Private Cloud: บริการ Cloud Computing ส่วนตัว องค์กรสร้างระบบ Cloud Computing ของตัวเอง
 • Hybrid Cloud: บริการ Cloud Computing แบบผสมผสาน ผสมผสานระหว่าง Public Cloud และ Private Cloud

Cloud Computing เหมาะกับใคร

 • บุคคลทั่วไป: เก็บข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ เอกสาร ฟังเพลง ดูหนัง
 • ธุรกิจขนาดเล็ก: เริ่มต้นธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเอง
 • ธุรกิจขนาดใหญ่: ขยายธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ปรับขนาดทรัพยากรได้ตามต้องการ

ตัวอย่างการใช้งาน Cloud Computing

 • เก็บข้อมูล: เก็บข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ เอกสาร บน Cloud Computing
 • สำรองข้อมูล: สำรองข้อมูลสำคัญบน Cloud Computing
 • ทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกันบนเอกสาร เว็บไซต์ โปรเจคต่างๆ ผ่าน Cloud Computing
 • พัฒนาแอปพลิเคชัน: พัฒนาแอปพลิเคชันบน Cloud Computing
 • วิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บน Cloud Computing

Leave a Reply

Entexion opens the door to your digital transformation journey

Copyright © 2021-2024 GNET Communications Ltd